Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING
1. Correspondentie dient te gebeuren aan het adres van WVS (zie artikel 2).

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN BEAUTYPLANE
1. WVS – BEAUTYPLANE.BE is verdeler van cosmeticaproducten.
2. Je kan ons bereiken op:
T. +32 472 319 193
E. hello@beautyplane.be
A. Hazewinkelstraat 3 – 2830 Heindonk
3. We zijn 24/24 – 7/7 te bereiken
4. Ons BTWnr is BE0536.418.710

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
1. Uiteraard worden in de algemene voorwaarden vermeld wat we voor je doen en wat je van ons mag verwachten wanneer je via onze Webshop iets aankoopt. Het spreekt van zich dat het anders niet van toepassing is!
2. Mochten er een op de webshop tegenstrijdige voorwaarden vermeld staan, dan wordt er gekozen voor de meest gunstige voorwaarden. We willen u als klant het allerbeste geven.
3. Met beleefdheid en respect kom je verder. Respect geef je, maar krijg je ook. Daarom, we zijn mensen en daarom niet altijd foutloos. We doen er alles aan om het gemakkelijk te maken.
4. Vanaf 18 jaar kan u via de webshop bestellen. De bestelling kan geweigerd worden wanneer we zien dat een minderjarige de bestelling plaatste.
5. Leveringen gebeuren in België. Is het leveringsadres in een ander land, dan kan de bestelling geweigerd worden.
6. Een bestelling plaatsen, wil zeggen dat de webshopper de algemeen voorwaarden aanvaardt. (zie algemene voorwaarden op de website)
7. Bij de bevestigingsmail van de bestelling steekt ook steeds een document algemene voorwaarden zodat je deze steeds in je bezit hebt.

ARTIKEL 4: HET AANBOD
Op de Webshop ziet u steeds de prijzen, de omschrijving, hoe je kan inruilen, …

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST
1. Via Webnology wordt het webshopgebeuren perfect geregeld. U hoeft u hieromtrent geen zorgen te maken.
2. Een bevestigingsmail ontvangt u van ons na uw bestelling. We aanvaarden PayPal, waardoor je bestelling compleet en de overeenkomst definitief is.
Bij het weigeren van een betaling door uw betalingsinstelling, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de opgelopen vertraging.
3. Informatie en gegevens worden bij je bestelling toegevoegd. Alles vindt u ook op onze site.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT
1. Binnen de 14 dagen na ontvangst kan je je bestelling retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 14 dagen terug.
2. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.
3. Bij niet noodzakelijke handelingen waardoor schade aan de geleverde producten wordt aangebracht, kan bij annulatie u als webshopper wel degelijk aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product

ARTIKEL 7: VERZENDKOSTEN IN GEVAL HERROEPING
U heeft geen verzendingskosten wanneer u artikel 6 respecteert.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN BIJ HERROEPING
Zodra jij binnen 14 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij dit:
• We sturen na ontvangst van jouw aanvraag een bevestiging en documenten om de retour gratis te versturen.
• We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 14 dagen terug.

ARTIKEL 9: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Het terugsturen van de producten kan niet bij:

Verzegelde goederen en hygiënische of gezondheidsredenen (twee voorwaarden):
De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden omwille van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (cosmeticaproducten die aan deze voorwaarden voldoen)

ARTIKEL 10: DE PRIJS
1. Zie artikel 4.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle wettelijke bijdragen.
3. Normale verzending bedraagt € 5.
4. Een verzending vanaf € 30 is gratis.

ARTIKEL 11: CONFORMITEIT EN GARANTIE
1. Zie artikel 4.
2. We volgen altijd de wet, wanneer er iets meer aan de hand is.

ARTIKEL 12: LEVERING EN UITVOERING
1. Als de producten niet kunnen geleverd worden, of niet op tijd kunnen bezorgd worden, dan laten we dat zo snel mogelijk weten. Op dat moment kun je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 14 dagen teruggestort.
2. Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.
3. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten

ARTIKEL 13: BETALEN
1. We aanvaarden PayPal, Bancontact/Mister Cash, iDeal als betaalmiddelen.
2. Elke factuur is betaalbaar via PayPal, Bancontact/Mister Cash, iDeal als betaalmiddelen of overschrijving (zonder korting), tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In dat geval dient de factuur betaald te worden vóór de vervaldatum vermeld of ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

ARTIKEL 14: OVERMACHT
1. Als er sprake is van overmacht, dan laten we dat zo snel mogelijk weten. Op dat moment kun je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 14 dagen teruggestort.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

ARTIKEL 15: KLACHTENREGELING
1. Heb je een klacht? Aarzel niet om het ons te melden… we helpen je graag verder. Stuur een mail naar hello@beautyplane.be
2. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondisse ment van onze bedrijfszetel bevoegd

ARTIKEL 16: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
De algemene voorwaarden las je hierboven. Mochten er wijzigingen of veranderingen gebeuren, dan kan je dit steeds hier terug vinden.